Zpracování finančního a mzdového účetnictví, jakož i poradenství v účetnictví a v daňovém právu se ve společnostech LAUTIA, s.r.o. a LAWAI s.r.o. řídí následujícím principy práce:

- s možností využití stálého online zákaznického připojení k nahlížení a vystavování dokladů;

- kromě běžné účetní agendy zajišťuje navíc stálý styk s klientem a s orgány státní správy;

- samostatný účetní řeší účetní případy za spolupráce s daňovým poradcem, popř. auditorem (daňový poradce je jedním ze společníků společnosti a auditor má se společností uzavřenou smlouvu o trvalé spolupráci);

- kvalifikovaný personál umožňující převzetí agendy v případě náhlého výpadku pracovní sily;

- daňové přiznání daně z příjmu zpracovává na základě podkladů samostatného účetního zkušený daňový poradce;

- data jsou chráněna systémem několikanásobné ochrany za pomoci technologie redundantních diskových polí a jsou denně zálohována mimo jejich uložiště;

- společnost LAUTIA, s.r.o. má ode dne svého vzniku uzavřenu profesní pojistku na případné způsobené škody.


Garance bezpečí:
Při poskytování těchto služeb se LAUTIA, s. r. o., a LAWAI s.r.o. zavazuje k zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které vyplynou z práce pro klienta. Obě společnosti rovněž přijímají povinnost uhradit v rámci náhrady škody sankce uplatněné orgány státní správy z titulu nekvalitního nebo nesprávně vedeného účetnictví nebo daňového poradenství .Naše služby

více jak 26 let zkušeností z práce pro více než 300 klientů

Podvojné
účetnictví

Společnost LAUTIA, s.r.o. nabízí klientům vedení podvojného účetnictví včetně všech souvisejících úkonů.

více informací

Daňová
evidence

Společnost LAUTIA, s.r.o. nabízí klientům vedení daňové evidence včetně všech souvisejících úkonů.

více informací

Mzdové
účetnictví

Společnost LAUTIA, s.r.o. proto nabízí klientům služby svého týmu z úseku zpracování mezd.

více informací

Daňové
poradenství

Společnost LAWAI s.r.o. nabízí klientům rozsah znalostí zákonů a vládních nařízení.

více informací

Kontaktujte nás

Vyplňte a odešlete kontaktní formulář