Základní princip zpracování mezd

 

Společnost LAUTIA, s.r.o. nabízí klientům služby svého týmu vzájmeně zastupitelných odborníků z úseku zpracování mezd a personalistiky

  • Vedení osobních složek zaměstnanců;
  • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců;
  • Zpracování běžné mzdové agendy, výpočet mezd;
  • Zpracování veškerých hlášení pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny;
  • Zpracovávání roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a roční vyúčtování daně vybírané srážkou;
  • Zastupování klienta při kontrolách orgánů státní správy;
  • Příprava údajů pro statistické sledování a kontroling a auditní informace;
  • Poradenství v oblasti personalistiky.
 

Garance bezpečí:
Při poskytování těchto služeb se LAUTIA, s. r. o., zavazuje k zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které vyplynou z práce pro klienta. Společnost rovněž přijímá povinnost uhradit v rámci náhrady škody sankce uplatněné orgány státní správy z titulu nekvalitního nebo nesprávně vedeného účetnictví.Naše služby

více jak 26 let zkušeností z práce pro více než 300 klientů

Podvojné
účetnictví

Společnost LAUTIA, s.r.o. nabízí klientům vedení podvojného účetnictví včetně všech souvisejících úkonů.

více informací

Daňová
evidence

Společnost LAUTIA, s.r.o. nabízí klientům vedení daňové evidence včetně všech souvisejících úkonů.

více informací

Mzdové
účetnictví

Společnost LAUTIA, s.r.o. proto nabízí klientům služby svého týmu z úseku zpracování mezd.

více informací

Daňové
poradenství

Společnost LAWAI s.r.o. nabízí klientům rozsah znalostí zákonů a vládních nařízení.

více informací

Kontaktujte nás

Vyplňte a odešlete kontaktní formulář