Pravděpodobnost úspěchu při jednání s pracovníky finančního úřadu se zvyšuje s rozsahem znalostí zákonů a vládních nařízení a s mírou zkušeností z předchozích setkání.

 

Společnost Lawai s.r.o. je zapsána v komoře daňových poradců ČR jako právnická osoba, která nabízí klientům zastupování v míře závislé na jejich požadavcích, tj. od korespondence až po osobní kontakt

Daňové poradenství zajišťují:

  • daňový poradce Luděk Vaňkát, který je v Komoře daňových poradců ČR zapsaný pod evidenčním číslem 2319. Jeho odborné vzdělání navíc podtrhuje certifikát - bilanční účetní č. 1313, jehož je držitelem;
  • daňová poradkyně Ing. Hana Klimoszková, která je v Komoře daňových poradců ČR zapsána pod evidenčním číslem 5621.

Kromě samostatného daňového poradenství je možné využít možnost odkladu podání daňového přiznání o tři měsíce proti řádnému termínu.

Cena za daňové poradenství se stanovuje dohodou mezi daňovým poradcem a klientem. V případě, že jde o klienta, který má zájem o komplexní osobní zastupování, nebo jehož účetnictví zpracovává LAUTIA, s.r.o., jsou daňové služby poskytované společností LAWAI s.r.o. cenově zvýhodněny.

 
Garance bezpečí:
Při poskytování těchto služeb se LAWAI s. r. o., zavazuje k zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které vyplynou z práce pro klienta. Společnost rovněž přijímá povinnost uhradit v rámci náhrady škody sankce uplatněné orgány státní správy z titulu nekvalitního nebo nesprávně vedeného účetnictví.Naše služby

více jak 26 let zkušeností z práce pro více než 300 klientů

Podvojné
účetnictví

Společnost LAUTIA, s.r.o. nabízí klientům vedení podvojného účetnictví včetně všech souvisejících úkonů.

více informací

Daňová
evidence

Společnost LAUTIA, s.r.o. nabízí klientům vedení daňové evidence včetně všech souvisejících úkonů.

více informací

Mzdové
účetnictví

Společnost LAUTIA, s.r.o. proto nabízí klientům služby svého týmu z úseku zpracování mezd.

více informací

Daňové
poradenství

Společnost LAWAI s.r.o. nabízí klientům rozsah znalostí zákonů a vládních nařízení.

více informací

Kontaktujte nás

Vyplňte a odešlete kontaktní formulář