Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

 

Při poskytování služeb dodržujeme obecně platné zásady vycházející z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

  • zákonnost, korektnost, transparentnost - správce musí zpracovávat osobní údaje na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně,
  • omezení účelu - osobní údaje musí být shromažďovány pro určité a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely,
  • minimalizace údajů- osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
  • přesnost - osobní údaje musí být přesné,
  • omezení uložení- osobní údaje by měly být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány,
  • integrita a důvěrnost - technické a organizační zabezpečení osobních údajů.


Naše služby

více jak 25 let zkušeností z práce pro více než 300 klientů

Podvojné
účetnictví

Společnost LAUTIA, s.r.o. nabízí klientům vedení podvojného účetnictví včetně všech souvisejících úkonů.

více informací

Daňová
evidence

Společnost LAUTIA, s.r.o. nabízí klientům vedení daňové evidence včetně všech souvisejících úkonů.

více informací

Mzdové
účetnictví

Společnost LAUTIA, s.r.o. proto nabízí klientům služby svého týmu z úseku zpracování mezd.

více informací

Daňové
poradenství

Společnost LAWAI s.r.o. nabízí klientům rozsah znalostí zákonů a vládních nařízení.

více informací
jednatel

Luděk Vaňkát

LAUTIA s.r.o. - Luděk Vaňkát
jednatel

Lenka Vaňkátová

LAUTIA s.r.o. - Lenka Vaňkátová

Kontaktujte nás

Vyplňte a odešlete kontaktní formulář