Základní princip podvojného účetnictví

 

Společnost Lautia nabízí klientům vedení podvojného účetnictví včetně všech souvisejících úkonů, a to zejména:

  • vedení podvojného účetnictví ve smyslu zákona 563/91 Sb. o účetnictví;
  • kontrola účetních a daňových dokladů z hlediska zákonných náležitostí;
  • zpracování návrhů přiznání k dani z přidané hodnoty;
  • zpracování návrhů přiznání k dani silniční a stanovení jejich záloh;
  • zpracování návrhu daňového přiznání daně z příjmu včetně , tabulkové rozvahy, výkazu zisku a ztrát a zprávy účetní jednotky pro finanční úřad a sbírku listin;
  • ekonomické poradenství související s vedením podvojného účetnictví;
  • příprava podkladů pro statistické sledování a auditní informace;
  • zastupování klienta při jednáních a vyřizování písemností týkajících se vedení podvojného účetnictví s příslušnými úřady.

Nabídka vedení podvojného účetnictví včetně všech souvisejících úkonů

 

Odborníci společnosti zabezpečují nad rámec běžné smlouvy uzavírané s klientem na vedení podvojného účetnictví zpracování:

  • zpracování ucelených ekonomických prací, studií, programů, perspektiv, prognóz, skript, směrnic;
  • příprava a zpracování projektu přeměn obchodních společností formou rozdělením, odštěpením, sloučením
 

Garance bezpečí:
Při poskytování těchto služeb se LAUTIA, s. r. o., zavazuje k zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které vyplynou z práce pro klienta. Společnost rovněž přijímá povinnost uhradit v rámci náhrady škody sankce uplatněné orgány státní správy z titulu nekvalitního nebo nesprávně vedeného účetnictví.Naše služby

více jak 26 let zkušeností z práce pro více než 300 klientů

Podvojné
účetnictví

Společnost LAUTIA, s.r.o. nabízí klientům vedení podvojného účetnictví včetně všech souvisejících úkonů.

více informací

Daňová
evidence

Společnost LAUTIA, s.r.o. nabízí klientům vedení daňové evidence včetně všech souvisejících úkonů.

více informací

Mzdové
účetnictví

Společnost LAUTIA, s.r.o. proto nabízí klientům služby svého týmu z úseku zpracování mezd.

více informací

Daňové
poradenství

Společnost LAWAI s.r.o. nabízí klientům rozsah znalostí zákonů a vládních nařízení.

více informací

Kontaktujte nás

Vyplňte a odešlete kontaktní formulář