Základní princip daňové evidence

 

Společnost Lautia nabízí klientům vedení daňové evidence včetně všech souvisejících úkonů, a to zejména:

 • vedení daňové evidence včetně závěrky;
 • kontrola účetních a daňových dokladů z hlediska zákonných náležitostí;
 • zpracování návrhů Přiznání k dani z přidané hodnoty;
 • zpracování návrhu Přiznání k dani silniční a stanovení jejích záloh;
 • zpracování návrhu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob;
 • zpracování návrhu ročního Přehledu o příjmech a výdajích a stanovení záloh na příslušnou zdravotní pojišťovnu;
 • zpracování návrhu ročního Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro příslušnou Správu sociálního zabezpečení;
 • daňové poradenství související s vedením daňové evidence;
 • zastupování klienta při jednáních a vyřizování písemností týkajících se vedení daňové evidence s příslušnými úřady;
 • zpracování ucelených ekonomických prací, studií, programů, perspektiv, prognóz, skript dle požadavku klienta;
 • ekonomické poradenství spojené s pravidelnou účastí na poradách klienta (minimálně 1x měsíčně).
 


Garance bezpečí:
Při poskytování těchto služeb se LAUTIA, s. r. o., zavazuje k zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které vyplynou z práce pro klienta. Společnost rovněž přijímá povinnost uhradit v rámci náhrady škody sankce uplatněné orgány státní správy z titulu nekvalitního nebo nesprávně vedeného účetnictví.Naše služby

více jak 26 let zkušeností z práce pro více než 300 klientů

Podvojné
účetnictví

Společnost LAUTIA, s.r.o. nabízí klientům vedení podvojného účetnictví včetně všech souvisejících úkonů.

více informací

Daňová
evidence

Společnost LAUTIA, s.r.o. nabízí klientům vedení daňové evidence včetně všech souvisejících úkonů.

více informací

Mzdové
účetnictví

Společnost LAUTIA, s.r.o. proto nabízí klientům služby svého týmu z úseku zpracování mezd.

více informací

Daňové
poradenství

Společnost LAWAI s.r.o. nabízí klientům rozsah znalostí zákonů a vládních nařízení.

více informací

Kontaktujte nás

Vyplňte a odešlete kontaktní formulář